Súkromná bezpečnostná služba

Cielom našej práce je poskytovať bezpečnostné služby na profesionálnej úrovni pri zachovaní vysokej diskrétnosti. Naša spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb, v súlade so zákonom 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

SINCE 1998

Strážna služba

Preprava financií

Zariadenia PSN

Profil spoločnosti

Cielom našej práce je poskytovať bezpečnostné služby na profesionálnej úrovni pri zachovaní vysokej diskrétnosti. Naša spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb, v súlade so zákonom 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Naša spoločnosť disponuje odbornou, morálnou a zdravotnou spôsobilosťou a týmom pracovníkov schopných zvládnuť aj najnáročnejšie úlohy pri zachovaní náležitej diskrétnosti. Výhodou využitia služieb spoločnosti AMO – 3, s.r.o. je najmä vo využiteľnosti jednotlivých ponúkaných služieb ako jedného komplexného celku, pre zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti osôb a majetku zmluvného partnera.